close
تبلیغات در اینترنت
تو...

تو...

 

 

 

ســـرمـــ را شایـــد بتـــوانند گرمـــ کـــنند دیگرانـــ ...

اما وقتــی تو نیستـــی ...

هیچ کســـ نیستـــ دلمـــ را گرمـــ کنـــد ...