close
تبلیغات در اینترنت
تنهایی

وفادار

آهای مرغ عشق


فخر نفروش


معشوق تو هم به لطف قفس است که وفادار مانده


aks-ghalb-love%20(10).jpg


[ دوشنبه 14 بهمن 1392 ] [ نوشینς੭ς੭ ]

تنهایی

حالا دیگر ...

نه از حادثه خبری هست ...


و نه از اعجاز آن چشم های آشنا ...


از دلتنگی ها هم که بگذریم ...

" تنهایی " ...


تنها اتفاق این روز های من است ...