close
تبلیغات در اینترنت
تنهایی

تنهایی

حالا دیگر ...

نه از حادثه خبری هست ...


و نه از اعجاز آن چشم های آشنا ...


از دلتنگی ها هم که بگذریم ...

" تنهایی " ...


تنها اتفاق این روز های من است ...