close
تبلیغات در اینترنت
روزگـــــار ...

روزگـــــار ...

 

روزگـــــار ...
میــخندے ..؟
کمےحـرمتنــگه دار ...؛
مــگر نمی بینے سیاهپوشآرزوهایـــمهستم …!

 [ دوشنبه 07 بهمن 1392 ] [ نوشینς੭ς੭ ]