close
تبلیغات در اینترنت
برایم بنویس

برایم بنویس

 

تو بنویس ...        از دلتنگی هایت از دردهایت، از حــــرف هایت ...


                  از هرچه دلت می گوید !                       بنویس برایـــــــــم...