close
تبلیغات در اینترنت
نیمه پر لیوان

نیمه پر لیوان

 

از هر جای این زندگی می نالی، می گویند نیمه پر لیوان را ببین

یکی به منبگوید لیوانی که همه جای آن شکسته چه جای پری برای نگریستن دارد؟