close
تبلیغات در اینترنت
ﺩﻭﺳـــــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ

ﺩﻭﺳـــــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ

 

ﮔﺎﻫـــﯽ

 

ﻧﻤﯿﺸـــــــﻪ ﺩﺳــﺖ ﺍﺯ


ﺩﻭﺳـــــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦﯾﮑــﯽ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ


ﺣــــــــــــــــــــــﺘﯽ ﻭﻗﺘــــﯽ ﺍﺯﺵ


دوری و ﺩﻟﺨــــــﻮﺭی !