close
تبلیغات در اینترنت
جملات زیبا من و من

جملات زیبا من و من

 لطیف ی خنده داری نیست ،

 

 

     قصه ی من و نفس ....

 

 

          وقتی در میدان زندگی ،

 

 

        در نبرد با او

 

 

                     من نه دوم ، بلکه آخر میشوم ...

 

 

                           گاه این قصه به شوخی دردناکی می ماند ...

 

 

 آری  یک جای کار  می لنگد ...

 

 

    وقتی بجای اینکه او در خدمت من باشد،

 

 

        من برده و بنده اش گشته ام ...

 

 

              جای مالک و مملوک عوض شده ...