close
تبلیغات در اینترنت
اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

این خیره ماندن ها به ساعت های دیواری

تمرین برای روزهاییست که میدانم “نمی آیی” . . .


چراهایت جواب ندارد !

“دوستت دارم”

دلیل نمی خواهد . . .


دو قلب دارم!

یکی در طرف چپ و دیگری در طرف راست

آغوشت را تنگ تر کن

من این تن ، دو قلب را دوست دارم . . . !فال حافظ زدنت از پی دلتنگی کیست ؟

من که هر لحظه با تو و دلتنگ تواممن ساده ام و معصوم

و الفبای عشق ام محدود به چند حرف ساده است

تا با آنها بتوانم بگویم

دوستت دارم . . .خواب خوب است ، بیداری روح است ، آن زمان روح میرود جایی که دوست دارد

نمیدانم چرا هرشب پیش توست نمیدانم ! شاید روحم متعلق به توست

خوش به حال روحم که هرشب پیش توست . . .


فقط

برای چیدن لبانت

پاهایم را بلند میکنم!

“هیچ میوه ای انقــــــــــدر شیرین نیست”


بیا بازی کنیم …

خودم را به خواب زمستانی می زنم

تو بیا ، با بوسه ای بیدارم کن . . .


کجای جهان دور تر است

آن جا که تویی

این جا که منم . . .


نمیدانم جنس سیــگارم خوب نیست یا جنس خاطـــراتی که با تــو دارم!

آخه بد جــوری میــسوزد دلــم!


سریال قدیمی نبودنت اکران واپسین خاطراتم است

که این روزها اینچنین بی وقفه در آغوش خیالم تکرار میشوی . . .


برای من ، تنها با یک گل بهار می شود

گل روی تو … !


حــُــــرمت نان از قلب بیشـــــتر است

آنرا می بوســــــند، این را میشـــــکنند . . .


نبودنت ها را با خیال بودنت به هم بافته ام

چه سنگین شده این شال گردن

دارد بغضم را در گلو خفه میکند . . .


مراقب من باش!

از من فقط تو مانده‌ای . . .


30 ثانیه زمان کمی نیست

100بار میشود پلک زد

60بار میشود گفت “دوستت دارم” . . .


همیشه هم قافیه بودند “سیب” و “فریب”

همه با هم میگوییم سیب و دوربین های عکاسی را فریب میدهیم

تا پنهان کنیم آن اندوه موروثی را پشت آن لبخند مصنوعی !


معجزه نگاه توست

هر بار که نگاهت به سمت من

می افتــــــــد

بار دیگر مومن میشوم

به دین تو . . .


غصه دارند

دست هایم

وقتی

لمس آغوشَ‌ت را

هر شب فقط

خواب می بینند…ســُــرخ می شوی ، وقتی می شنوی دوستت دارم

زرد می شوم ، وقتی می شنوم ” دوســــتش داری ”

چهار شنبه سوری راه انداخته ایم…

ســـرخی ِ تو از من ، زردیِ من از تــــو

همیشه من می سوزم و همیشه تو می پــــری . . .